Silah Ruhsat İşlemleri

           6136 sayılı kanun uygulamasına ilişkin 91/1779 sayılı yönetmeliği değiştiren 99/12448 sayılı yönetmelik hükümlerine göre, ikamet yeri esasına göre Jandarma mıntıkasında ikamet edenlere 01 Mart 2000 tarihinde itibaren silah ruhsatı verme işlemler JANDARMA BİRİMLERİNCE yürütülmeye başlanmıştır.

 

            Bingöl ilinde Jandarma sorumluluk alanında ikamet eden vatandaşlarımız ruhsat işlemleri için aşağıdaki belgelerle birlikte BİNGÖL İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA müracaat edebilir.

 

1. Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçe,

2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

3. Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

4. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, (Anne-Baba içinde olacak şekilde Nüfus Md.lüğünden alınacak)

5. (6) adet vesikalık fotoğraf, (Son 6 ay içinde çekilmiş olacak)

6. Arşiv kayıtlarını içeren Adli Sicil Belgesi,

7. “Ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında Fiziki, Nöroloji ve Psikoloji yönden bir sakınca yoktur” ibaresi bulunan sağlık raporu,

8. Yetkili makamdan alınmış resimli ve mühürlü görev belgesi, (Kamu görevliler için)

9. Emekli onay belgesi, (Emekli kamu görevliler için)

10. Zati demirbaş silahını ruhsata bağlatanlardan ilgili kurumca düzenlenmiş silah satış senedi aslı, (Emekli kamu görevlileri için)

9. İşyerinde bulundurma isteyenler için ayrıca işyeri ruhsatı ile ortaklık veya söz konusu kurul kararı veya mufavakat ve vergi levhasının onaylısı,

10. Avlanma ruhsatı (avcılık belgesi) noter tasdikli sureti, (Yivli av ve spor silahları için)

11. Gençlik ve spor Gn.Md.lüğünden alınmış amatör lisansı, (Yivli av ve spor silahları için)

12 İl J.K.lığında  tanzim edilecek silah ruhsat formu ile bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

SİLAH RUHSATI OLANLARIN BİLMESİ VE UYMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR

 

 

            Tanzim edilen ruhsatlar Makamının onayı müteakip (5) yıl süre için geçerlidir. Ruhsatını yeniletenler için süre; eski ruhsatının bitim tarihinden itibaren başlar.

 

            Ruhsat bitim tarihinden itibaren (6) ay içerisinde ruhsatını yenilenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde ruhsatını yeniletmeyenlerin ruhsatları iptal edilerek silahlarını bir başkasına devir etmeleri gerekmektedir.

 

            Ruhsatlı silahlar geçici de olsa bir başkasına verilemez.

 

            Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerden birine girdiği veya silahı ile ilgili adli bir olaya karıştığı takdirde ruhsatı veren makama bildirmelidir.

            Bulundurma ruhsatında yazılı olan iş veya ikamet adresinin değişmesi veya silahını tamir yada atış yapmak amacıyla poligona götüreceği zaman silah nakil belgesi alması zorunludur.

 

            Nakil belgesinde belirtilen gün ve saat haricinde silahını üzerinde taşıyamaz. Nakil belgesi için; Valilik Makamına yazılmış dilekçe (Hangi tarihler ve saatler arasında silahın götürüleceği belirtir.) (2) adet vesikalık fotoğraf, silah ruhsatı ile birlikte İl J.K.lığına müracaat edilir.

 

            Bulundurma ruhsatlı silahın üzerinde taşınması halinde, şahıs hakkında ruhsatsız silah taşımak suçundan adli işlem yapılır.

 

            Motorlu veya motorsuz araçlar mesken ve iş yeri sayılmamaktadır.

 

            Görevi ile veya işi ile ilgili olarak silah ruhsatı alanlar; ruhsatın veriliş  sebepleri ortadan kalktığında (6) ay içerisinde durumunu belgesi ile birlikte ruhsat veren makama bildirmek zorundadırlar.

 

            Demirbaş silah için yönetmelikte belirtilen koşullar içerisinde  Taşıma Ruhsatı alanlar; silahını ruhsatında belirtilen koşullar dışında taşımayacağı, taşıdığı takdirde ruhsatsız silah taşıma suçundan adli işlem yapılır.

 

            Silah Taşınmayacak Yerler;           

 

1. Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde. akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunun eklentilerinde,

          2. Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde,

          3. Sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim veya yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde, her türlü spor karşılaşma ve yarışmaların yapıldığı yerlerde, kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,

4. TBMM ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirtilen yerlerde silah taşınamayacağı aksi taktirde yasal işlem yapılacağı. (Belirtilen yerlerde resmi görevli olarak belirtilenler hariç) 

 

           

SİLAH NASIL TEMİN EDİLİR

 

 

            Yaptırılacak tahkikat neticesi silah ruhsatı almasında engel hali bulunmayanlara;

 

            Yeni silah satın alacaklar için silah satın alma yetki belgesi tanzim edilir. Silah sahibi MKE kurumundan silahını bizzat alır. 60 gün içerisinde İl J.K.lığı Ruhsatlar Kısım Amirliğine müracaat etmesi gerekmektedir.

 

            Bir başkasından bulunan silahı devir yoluyla almak isteyenler için noter istek belgesi tanzim edilerek, noter satışı yapmaları sağlanır. Müracaat sırasında silahını devir edecek olan şahıs ile devir alacak olan şahıs karşılıklı olarak dilekçe vermesi gerekmektedir.

Ruhsat işlemleri ile ilgili her türlü sorularınız için
0 426 214 00 77 / 8147 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirsiniz.

SİLAH RUHSAT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.