T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
 Bulunduğunuz Yer: Hizmet Standartları  >>   İl Jandarma Komutanlığı

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

EK-A

BİNGÖL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

 

S. NU.

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Özel Güvenlik İzin Belgesi

Özel Güvenlik İzni İçin Başvuran Kamu Kurum ve Kuruluşlarından;

 

1.  Talep yazısı (Valiliğe hitaben yazılmalı ve İl J.K.lığına havale edilmeli, talep yazısında; güvenliğin konusu, ne şekilde yerine getirileceği, hizmetin kaç personelle sağlanacağı, ihtiyaç duyulacak silah miktarı ve niteliği, kurumun açık adı ve adresi ile irtibat telefonu belirtilmelidir),

2.  Kurumun bağlı bulunduğu bakanlığın/Gn.Md.lüğün, üniversiteler için YÖK’ün, KİT’ler için Hazine Müsteşarlığının, belediye başkanlıkları için belediye başkanlığının uygun görüş yazısı, il özel idareleri için il genel meclisi kararı, ilköğretim okulu ve liselerde okul aile birliği kararı,

3.  Bilgi formu ile krokisi,

4.  Yönetim kurulu kararı,

5. Kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kuracak olanlardan, özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ile üniformayı tamamlayan diğer unsurlar ve teçhizatın fotoğrafları.

 

Özel Güvenlik İzni İçin Başvuran Özel Kuruluşlar ve Özel Bankalardan;

 

1.  Talep yazısı (Valiliğe hitaben yazılmalı ve İl J.K.lığına havale edilmeli, talep yazısında; güvenliğin konusu, ne şekilde yerine getirileceği, hizmetin kaç personelle sağlanacağı, ihtiyaç duyulacak silah miktarı ve niteliği, kuruluşun açık adı ve adresi ile irtibat telefonu belirtilmelidir),

2.  Yönetim kurulu kararı veya ortaklarının almış olduğu karar,

3.  Ticaret sicil gazetesi (Ticaret sicil gazetesi yayımlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan ticaret sicil tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait ticaret sicil gazetesi),

4.  İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri,

5.  Bilgi formu ile krokisi,

6.  Kendi bünyesinde özel güvenlik birimi kuracak olanlardan, özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ile üniformayı tamamlayan diğer unsurlar ve teçhizatın fotoğrafları.

 

Konut Sitesi ve Apartmanlar;

 

1.  Talep yazısı (Konutlar için konut sahibi imzalı),

2.  Bilgi formu ile krokisi,

3.  Konut sitesi ve apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulunun kararı.

 

Yakın Koruma Talep Eden Kişilerden;

 

1.  Talep yazısı (Kurum /kuruluşlar tarafından yapılan başvurularda yetkilisi tarafından imzalanır),

2.  Kişi koruma talebi kuruluş tarafından yapılıyor ise yönetim kurulu kararı, kurum tarafından yapılıyor ise, bağlı bulunduğu bakanlığın/genel müdürlüğün, üniversiteler için YÖK’ün, KİT’ler için Hazine Müsteşarlığının, il özel idareleri için il valisinin, belediye başkanlıkları için belediye başkanlığının uygun görüş yazısı,

3.  T.C. kimlik numarası,

4.  Son 6 ay içerisinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,

5.  Adli sicil beyanı,

6.  Silahlı korunacak kişi için sağlık raporu (Kişi koruma talebi; şahsın bağlı bulunduğu kurum/kuruluş bünyesindeki özel güvenlik birimince sağlanacağı durumlarda silah kurumca muhafaza edileceğinden sağlık raporu gerekmemektedir),

7.  Bilgi formu. 

(10) İş Günü


(İl Özel Güvenlik Komisyonunun toplanmasına bağlı olarak)

2

Geçici ve Acil Durumlarda Özel Güvenlik İzni

1.  Talep yazısı (Etkinliğin içeriği, tarihi, saati, güvenlik hizmetinin sağlanacağı saat aralığı, katılımcıların durumu, gelebilecek seyircilerin tahmini sayısı belirtilecektir),

2.  Sözleşme fotokopisi (Sözleşmede; etkinliğin içeriği, açık adresi, başlama bitiş tarihleri ve saatleri açık olarak belirtilecektir),

3.  İstihdam edilecek özel güvenlik görevlilerinin adı, soyadı, güvenlik görevlisi kimlik kart numaraları ve hangi valilikten alındığını gösterir liste,

4.  Özel güvenlik mali sorumluluk sigorta poliçeleri,

5.  Güvenlik görevlisinin kullanacağı teçhizatın niteliği ve sayısını gösterir belge,

6.  Koruma ve güvenlik hizmeti verilecek alanın güvenlik görevlilerinin yerini gösterecek şekilde krokisi,

7.  Koruma ve güvenlik planı,

8.  Güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi ve yönetici imza sirküleri fotokopisi.

 

Evraklar üzerinde yönetici ismi ve imzası bulunmalı ve müracaatlar en az 48 saat önceden yapılmalıdır.

(2) İş Günü

3

Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Kimlik Kartı

1.  Talep yazısı.

2.  T.C. kimlik numarası (Silahlı özel güvenlik görevlisi için 21, silahsız özel güvenlik görevlisi için 18 yaşını doldurmuş olmak),

3.  Adli sicil beyanı,

4.  Son 6 ay içerisinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,

5.  Sağlık raporu,

6.  Özel güvenlik temel eğitim sertifikası (Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile ayrılmış olanlardan ve üniversitelerin güvenlik fak./güvenlikle ilgili MYO mezunlarından (5) yıl süre ile silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi aranmaz. Kimlik kartı yenileme talebinde yenileme eğitim sertifikası istenir),

7.  Diploma fotokopisi (Aslı ile birlikte), (Silahlı güvenlik görevlileri en az lise, silahsız güvenlik görevlileri en az ilköğretim okulu),

8.  Vergi dairesine yatırılacak kimlik harcı belgesinin aslı.


Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra


(5) İş Günü

4

Kayıp ve Yıpranmış Özel Güvenlik Kimlik Kartı Yenileme İşlemleri

1.  Talep yazısı,

2.  T.C. kimlik numarası,

3.  Son 6 ay içerisinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf,

4.  Yıpranmış kimlik kartı.

(5) İş Günü

5

Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartının Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartına Çevrilmesi

1.  Talep yazısı,

2.  T.C.kimlik numarası,

3.  Adli sicil beyanı,

4.  Diploma fotokopisi (Aslı ile birlikte),

5.  Sağlık raporu,

6.  Silahlı özel güvenlik temel eğitim sertifikası aslı,

7.  Son 6 ay içerisinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf.

Güvenlik soruşturması tamamlandıktan sonra


(5) İş Günü

6

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamında MKE’den Silah Satın Alma Yetki Belgesi

1.  Talep Yazısı,

2.  İl özel güvenlik komisyon kararı fotokopisi,

3.  Silah alacak görevlinin (Mutemet) T.C. kimlik numarası,

4.  Mutemete ait son 6 ay içerisinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf.

(5) İş Günü

7

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamında Fişeklerin Temini İçin Tanzim Edilen İzin Belgesi

1.  Talep yazısı,

2.  Görevlendirilen personelin T.C. kimlik numarası,

3.  Sarf edilen fişek miktarını gösterir belge.

(5) İş Günü

8

Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi

1.  Talep yazısı,

2.  Silah faturası aslı.

(5) İş Günü

9

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamında Silah/Fişek Yol Nakil Belgesi

1.  Talep yazısı,

2.  Nakil yapılacak silahın faturası fotokopisi,

3.  Nakil gönderilecek ilin il özel güvenlik komisyon kararı,

4.  Silahın kayıtlı bulunduğu ilin silahın iptaline ilişkin il özel güvenlik komisyon kararı,

5.  Arıza ve tamir için MKE’ne gönderilen silahın arıza tutanağı,

6.  Nakil yapacak memura ait son 6 ay içerisinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf,

7.  Nakil yapacak memurun T.C. kimlik numarası.

(5) İş Günü

10

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamından Çıkan veya Kadro Fazlası Silahların Devrine İlişkin Belge

1.  Talep yazısı,

2.  Devir hakkında yönetim kurulu kararı,

3.  Kanun kapsamından çıkma onayı veya silahın kadro fazlası olduğuna dair il özel güvenlik komisyon kararı.

(5) İş Günü

11

Özel Güvenlik Uygulamasının Sona Erdirilmesi

1.  Talep yazısı,

2.  Kamu kurum ve kuruluşlarında bakanlık/genel müdürlük/rektörlük görüş yazısı,

3.  Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı,

4.  Özel güvenlik izin belgesi aslı.

(10) İş Günü

 

(İl Özel Güvenlik Komisyonunun toplanmasına bağlı olarak)

12

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamında Personel ve Silah Kadrolarının İndirimi, Artırımı ve Yeniden Belirlenmesi

1. Talep yazısı,

2. Kamu kurum ve kuruluşlarında silah ve personel artırımında bakanlık/genel müdürlük/rektörlük görüş yazısı,

3. Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı.

(10) İş Günü

 

(İl Özel Güvenlik Komisyonunun toplanmasına bağlı olarak)

13

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamında Unvan Değişikliği Durumu

1.  Talep yazısı,

2.  Unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve ticaret sicil gazetesinin yayımlanmış bir örneği, ticaret sicil gazetesi yayımlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi,

3.  Özel güvenlik izin belgesi aslı.

(10) İş Günü

 

(İl Özel Güvenlik Komisyonunun toplanmasına bağlı olarak)

14

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamında Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi

1.  Talep yazısı,

2.  Kurucu ve yöneticilerin adli sicil beyanı,

3.  Kurucu ve yöneticilerin T.C. kimlik numaraları beyanı,

4.  Yöneticilerin dört yıllık yüksek öğrenim diploması veya dengi belge,

5.  Alarm merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

6.  Yöneticilerin özel güvenlik eğitim sertifikası,

7.  Alarm merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin taahhütname.


Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra

 
(10) İş Günü

15

Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgesinin İadesi

Nüfus Cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgelere ilave olarak,

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48’inci Maddesine İstinaden Alınmış İse;

1.  Sürücü davranışı geliştirme eğitimi başarı belgesi,

2.  Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayene belgesi.

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 118’inci Maddesine İstinaden Alınmış İse;

     Eğitim belgesi, psikiyatri uzmanından alınacak psiko-teknik değerlendirme belgesi  (Geriye doğru (1) yıl içerisinde (100) ceza puanını dolduranların, birinci defa eğitime, ikinci defada psikiyatri uzmanı tarafından psiko–teknik değerlendirme testine tabi tutulması gerekmektedir).

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 51/2-b Maddesine İstinaden Alınmış İse;

     Psikiyatri uzmanından alınacak psiko-teknik değerlendirme belgesi (Geriye doğru (1) yıl içerisinde (5) defa hız sınırını %30’dan fazla aşanların, psikiyatri uzmanı tarafından psiko–teknik değerlendirme testine tabi tutulması gerekmektedir).

(1) Saat

16

Trafik Kazası Tespit Tutanağının Verilmesi

1.  Nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgeler,

2.  Araç tescil belgesi,

3.  Araç trafik belgesi,

4.  Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

5.  Sürücü belgesi.

(24) Saat

17

Trafikten Men Edilen Aracın İade Edilmesi

Muayene Süresi Geçen Araçlar;

1.  Araç trafik belgesi,

2.  Araç muayene raporu, (Trafik belgesinde muayene yeri dolduysa bu belge istenir)

3.  Sürücü belgesi, 

4.  Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

 

Aracın Noter Satışının Alınarak, 1 Ay İçerisinde Satın Alan Adına Tescil Belgesi Çıkarılmadığı İçin Trafikten Men Edilen Araçlar;

1.  Araç tescil belgesi (yeni çıkarılmış),

2.  Araç trafik belgesi,

3.  Sürücü belgesi,

4.  Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

 

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Olmayan Araçlar;

1.  Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

2.  Araç tescil belgesi,

3.  Araç trafik belgesi,

4.  Sürücü belgesi.

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 20/1-a/1, 21, 25, 26/1, 28, 30/1-a, 30/1-b, 31/1-b, 32, 65/1-b, 65/1-d, 65/1-e, 65/5 ve EK-2 Maddelerine İstinaden Trafikten Men Edilen Araçlar;

1.  Aracın men edilmesini gerektiren eksikliklerin giderilmesi/giderildiğinin belgelendirilmesi,

2.  Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

3.  Araç tescil belgesi,

4.  Araç trafik belgesi,

5.  Sürücü belgesi.

 

Araç, araç sahibi veya muvafakatname ile müracaat eden kişilere teslim edilir. Şirket adına kayıtlı araç ise şirket yetkilisi imza sirküleri istenir.

(1) Saat


BİNGÖL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

 

S. NU.

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları

 

Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler;

1.  Dilekçe,

2.  Sağlık raporu,

3.  T.C. kimlik numarası,

4.  Adli sicil beyanı,

5.  Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,

 

Bunlara ilave olarak;

Can Güvenliği (91/1779 Sayılı Yönetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Taşıma Ruhsatı Talep Edenlerden;

1.  Hayati tehlike gerekçelerini açıkça belirten dilekçe,

2.  Silah taşımaya gerekçe gösterilen iş ya da faaliyete ilişkin belge.

Yabancı Ülke Fahri Temsilciliğini Yapan Türk Vatandaşlarından; Dışişleri Bakanlığı resmi görev yazısı

Basın Mensuplarından;

1.  Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü resmi yazısı,

2.  Sarı basın kartı aslı ve fotokopisi.

Altın ve Gümüş ile İlişkili İşlerde Çalışanlardan;

1.  Vergi dairesi yazısı,

2.  Oda kayıt belgesi,

3.  İşyeri ruhsat fotokopisi,

4.  Şirketler için ticaret sicil gazetesi,

5.  Şirketler için kimlerin silah alacağını belirleyen yetkili kurul kararı.

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9’uncu Maddesi (e) Fıkrası Kapsamındaki Kişilerden;

1.  Talep eden kişinin faaliyete ilişkin ruhsat veya belge fotokopisi,

2.  Vergi dairesi yazısı,

      Bu iş yerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişiler için; iş sahibinin yazılı müracaatı,  sigorta primlerinin ödendiğine dair yazı, güvenlik belgesi.

Banka Müdürlerinden; görev belgesi.

Pilotlardan;

1.  Kurum yazısı,

2.  Pilotluk lisans fotokopisi.

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9’uncu Maddesi (h) Fıkrası Kapsamındaki Kişilerden;

1.  Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı,

2.  Serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı,

3.  Kar-zarar cetveli ve bilânço,

4.  Ticaret sicil gazetesinde en son yayınlanan şirket ana sözleşmesi,

5.  Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi.

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9’uncu Maddesi (ı) Fıkrası Kapsamındaki Toprak Sahibi Kişilerden;

1.  Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

2.  Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,

3.  Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9’uncu Maddesi (i) Fıkrası Kapsamındaki Sürü Sahiplerinden;

1.  Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

2.  Ziraat odasından veya tarım il ve ilçe müdürlüklerinden alınacak üretici belgesi,

3.  Hayvan sayısını gösterir tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı.

Müteahhitlerden;

1.  İş deneyim(iş bitirme/iş durum) belgesi,

2.  Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

3.  Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

4.  Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı.

Akaryakıt İstasyon Sahiplerinden;

1.  Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,

2.  Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

3.  Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

4.  Sorumlu ortaklardan ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı.

Akaryakıt İstasyonları Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlardan;

1.  İş sahibinin yazılı müracaatı (ortaklık veya şirket söz konusu ise silâh ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı),

2.  Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,

3.  Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

4.  Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair sosyal güvenlik kurumu yazısı.

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9’uncu Maddesi (m) Fıkrası Kapsamındaki İş Sahiplerinden;

1.  Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

2.  Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair vergi dairesi yazısı,

3.  Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

4.  Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,

      Bu iş yerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetler için;

      a. İş sahibinin yazılı müracaatı,

      b. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

      c. Silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,

      ç. Sigorta primlerinin ödendiğine dair sosyal güvenlik kurumu yazısı,

      d. Yapılan işe dair vergi dairesi yazısı.

Atış Poligonu Sahibi ve Koruma Görevlilerinden;

1.  İşletme ruhsatı fotokopisi,

2.  Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

3.  Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

4.  Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silâh ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,

      Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden;

      a. İş sahiplerinden istenen belgeler,

      b. İşverenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silâh ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı, 

      c. Sigorta primlerinin ödendiğine dair kurum yazısı.

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9’uncu Maddesi (o) Fıkrası Kapsamındakilerden;

1.  Kişi/kurumun yazılı müracaatı,

2.  Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri,

3.  Bekçilerin primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı.

Arıcılardan;

1.  Ziraat odalarından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak çiftçi belgesi,

2.  Tarım il/ilçe müdürlüğünden kovan adedini belirten yazı (en az aktif olan 100 kovan olması gerekmektedir),

3.  2000 kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecektir),

4.  Arıcılığın meskûn yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı.

Patlayıcı Madde Depo Koruma Görevlilerinden;

1.  Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

2.  Oda kayıt belgesi,

3.  İş sahibinin yazılı müracaatı,

4.  Depo izin belgesi fotokopisi,

5.  Sigorta primlerinin ödendiğine dair kurum yazısı.

91/1779 Sayılı Yönetmelik 9’uncu madde (r) fıkrası kapsamındaki kişiler; ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.

Döviz ile Uğraşan Şirket Temsilcilerinden;

1.  Banka ve kambiyo genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi,

2.  Oda kayıt belgesi,

3.  Vergi dairesi yazısı,

4.  İşyeri ruhsat fotokopisi.

Avukat ve Noterlerden;

1.  Avukatlardan, baro üyelik yazısı,

2.  Noterlerden, noterlik belgesi fotokopisi.

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Birlik, Federasyon ve Konfederasyon Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları Başkan ve Üyeleri ile Meclis Üyelerinden;

1.  Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,

2.  Görevle ilgili seçim tutanağı.

Köy ve Mahalle Muhtarlığı, Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclis Üyeliği Yapmış Olanlardan;

1.  Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,

2.  Görevle ilgili seçim tutanağı.

Şehit Yakınlarından; şehitlik belgesi.

91/1779 Sayılı Yönetmelik 10’uncu Maddesi Kapsamındaki Kamu Görevlilerinden;

1.  Normal emekli olanlardan, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş emekli olduğuna dair belge veya emekli kimlik kartı fotokopisi,

2.  Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,

3.  İstifa ederek ayrılanlardan; ikametgâh ilmühaberi,

4.  Malulen emekli olanlardan; maluliyet sebebini gösteren sağlık kurulu raporu,

5.  Psikolojik rahatsızlığı sebebiyle emekli edilenlerden; ilk raporu aldığı sağlık kuruluşundan ilk rapordan bahsedilerek düzenlenmiş son sağlık durumunu gösterir heyet raporu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

 

(7) İş Günü

 

 

Can güvenliği nedeniyle verilecek silah taşıma ruhsat işlemlerinin tamamlanması 

 

(30) İş Günü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

 

(7) İş Günü

 

 

Can güvenliği nedeniyle verilecek silah taşıma ruhsat işlemlerinin tamamlanması 

 

(30) İş Günü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

 

(7) İş Günü

 

 

Can güvenliği nedeniyle verilecek silah taşıma ruhsat işlemlerinin tamamlanması 

 

(30) İş Günü

 

 

19

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Bulundurma Ruhsatları

1.  Dilekçe,

2.  Sağlık raporu,


3.  T.C. kimlik numarası,

4.  Adli sicil beyanı,

5.  Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,

6.  İşyeri ruhsatı (İşyerinde bulundurma ruhsatı için).

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

 

(7) İş Günü

 

(Devir alacaklar için, dosya il dışında ise dosyanın gelmesini müteakip)

20

2521 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

1.  Dilekçe,

2.  Sağlık raporu,

3.  T.C. kimlik numarası,

4.  Adli sicil beyanı,

5.  Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf.

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

 

(7) İş Günü

 

(Devir alacaklar için, dosya il dışında ise dosyanın gelmesini müteakip)

21

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Mermi Satın Alma Belgesi

1.  Dilekçe,

2.  Ruhsat fotokopisi.

(7) İş Günü

22

2521 Sayılı Kanun Kapsamında

Satıcılık (Bayilik) Belgesi

1.  Dilekçe,

2.  İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,

3.  Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,

4.  Adli sicil beyanı,

5.  2521 S.K. hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,

6.  T.C. kimlik numarası,

7.  Son (6) ay içerisinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf.

Tahkikat ve belgelerin tamamlanmasını müteakip

 

(7)  İş Günü

23

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Nakil Belgesi

1.  Dilekçe,

2.  Ruhsat fotokopisi,

3.  Son 6 ay içinde çekilmiş (2) adet vesikalık fotoğraf.

(7) İş Günü

24

Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı

1.  Dilekçe,

2.  Adli sicil beyanı,

3.  T.C. kimlik numarası,

4.  Sağlık raporu,

5.  Son 6 ay içerisinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,

6.  Avcılık belgesi.

(7) iş günü

 

(Devir alacaklar için, dosya il dışında ise dosyanın gelmesini müteakip)

25

Şikâyet veya Müracaat Dilekçelerinin Cevaplandırılması

Belge istenmemektedir.

 

Müracaatta:

1.  Adı, soyadı ve imzası,

2.  İş ve ikamet Adresi,

3.  Elektronik ortamda yapılan bir başvuru ise T.C. kimlik numarası ve cevap istenen adres bilgilerinin yer alması gerekmektedir.

(30) Gün

26

Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi (JİHİDEM)’ne Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması.

Belge istenmemektedir.

 

Müracaatta:

1.  Adı, soyadı ve imzası,

2.  İş ve ikamet adresi,

3.  Telefon numarası.

Başvuruda yer alması gerekmektedir.


(İsim, adres ve imza olmayan başvurular genel olarak dikkate alınmaz. Ancak, olayla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi ve belge eklenmiş olması veya iddiaların somut nitelikte bilgi, bulgu ve belgeye dayanması durumunda, bu tür başvurulara işlem yapılır)

(30) Gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:

İSİM                           :Selman KÖMÜRCÜ

UNVAN                     :İl J.K.Yrd.

ADRES                      :İl Jandarma Komutanlığı / Bingöl

TEL                            :214 00 77

FAKS                         :214 62 72

 

İkinci Müracaat Yeri:

 

İSİM                           :Mehmet Alper ÇIĞ

UNVAN                     :Vali Yardımcısı

ADRES                      :İl Valiliği / Bingöl

TEL                            :213 18 90

FAKS                         :213 26 93

 


                   

                         BINGOL BINGOL

          TRT Haber Haberler  

             

Bingöl Valiliği Yenişehir/BİNGÖL
Tel: +90(426) 2131002 Fax: +90 (426) 2132693 e-posta: bingol@icisleri.gov.tr